Error to extract ZIP File, I can not extract ZIP file even I have password.

Please make sure you are using Windows PC to extract ZIP file.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *